Zermatt
Tomasz Kamiński : 2012-09-17

Szwajcaria nie bez powodu zwana jest krainą Alp, góry stanowią w tym kraju ponad 0 procent powierzchni. Północna część kraju, podobnie jak sąsiednie regiony wschodniej Francji i południowo-zachodnich Niemiec w znacznej części zajmują obszary górskie, leśne oraz miejskie i przemysłowe. Alpy W górskim regionie Szwajcarii (południowa część kraju) znajduje się 48 czterotysięczników pomiędzy którymi na [...]

Cały artykuł - Szwajcaria kolebka europejskiego narciarstwa